להלן מוצג תלוש משכורת המופק על-ידי חילן-טק. קליק על שטח כלשהו בתלוש יציג הסבר לתוכנו של שטח זה.

תשלומים תשלומים משבצת תשלומים מרכזית סכום לתשלום סה''כ התשלומים תעריפים היעדרויות מאפייני העובד שמשפיעים על שכרו אישורי פקיד שומה מחלקה חודש התשלום מספר זהות שם מקום העבודה פרטים מזהים של העובד מספר תיק ניכויים קופות גמל- ועדי עובדים מצטבר למס מצטבר למס מצטבר למס יחידות מס ניכויי חובה סה''כ ניכויי התחייבות שכר נטו סה''כ ניכויי חובה סכום לתשלום