9.6 אורנג' חו"ל                                                                                                               

 

 

 

 

 


כל הקווים פתוחים לחיוג מהארץ לחו"ל ומחו"ל לארץ .

עלות השיחות:

ü סגל מנהלי - על חשבון  העובד.

ü סגל אקדמי – מתקציבי מחקר, במסגרת ההקצבה.

ü סגל קליני – מתקציבי הקרנות העומדים לזכותו .

 

אין לצאת לחו"ל עם טלפון סלולארי מעל לחודש ימים,

ללא היתר מיוחד בכתב ממנכ"ל האוניברסיטה.

את ההיתר יש להעביר ליחידת הטלפונים, לידי מיכל שמעוני.

 

תעריפי השיחות מחו"ל מבוססים על התעריפים של המפעילים בחו"ל.

יש להוסיף זמן אויר כמקובל.

 

לפני כל נסיעה לחו"ל רצוי מאוד להתקשר ל- 333*,  לעדכון

וקבלת נוהלי חיוג מארץ היעד ותעריפים.   

 

ניתן לקבל מידע על שרותי חו"ל ואופן הפעלתם ב –  אתר אורנג'

מהארץ לחו"ל   -  רצוי לחייג  באמצעות בזק בינלאומי

   מחירון עפ"י הסכם עם האוניברסיטה  ע"י חיוג " 00 "

   (ראה תעריפי  חיוג  ישיר של בזק בינלאומי)

מחו"ל  לארץ   -  לפי מחירון של ספקי התקשורת באותה  מדינה .

                         לשיחות חו"ל בנוסף לעלות ספקי התקשורת,

   יש להוסיף עלות זמן אויר